Trygghetstreff

4. juli 2022

Sammen med Norske Kvinners Sanitetsforening planlegges det et Trygghetstreff for risikoutsatte grupper (hovedsakelig hjemmeboende eldre) til en sosial sammenkomst med fokus på brannsikkerhet. Datoen er satt, så sett av 15 september. Mer info kommer.