ALLSIDIG BRANNINSPEKTØR

20. desember 2023

Har du erfaring og vil jobbe med brannforebyggende arbeid og risikoutsatte grupper? Har du også kompetanse fra beredskapsarbeid? Da er kanskje du vår nye branninspektør?

Vi trenger deg som har erfaring og interesse for: 

 • Tilsyn med brannobjekter og anlegg for farlige stoffer. 
 • Brannsikkerhet for utsatte grupper. 
 • Motivasjons- og informasjonsarbeid fysisk og på nett. 
 • Drift og vedlikehold innenfor beredskapsområdet. 
 • Undervisning for beredskapspersonell. 

Vi ønsker deg med: 

 • Utdanning som brannkonstabel, feier/brannforebygger, bachelor eller annen relevant fagskole- eller fagutdanning, i henhold til bokstav b, c eller d i § 40 i Brann- og redningsvesenforskriften. 
 • Forebyggende yrkesutdanning fra Norges brann- og redningsskole. 
 • Kompetanse på ett eller flere fagfelter innenfor drift og vedlikehold av brannmateriell. 
 • Kompetanse på ett eller flere fagfelter innenfor undervisning for brannpersonell. 
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. 
 • Samarbeidsevne, serviceinnstilling, selvstendighet, lojalitet, engasjement og interesse. Personlig egnethet vil bli betydelig vektlagt. 
 • Erfaring fra brannvesen og saksbehandling, men nyutdannede er også velkommen til å søke. 
 • Gode IKT – kunnskaper. 
 • Tilfredsstillende helse. 
 • Førerkort klasse B, men gjerne også C. 

 Ved eventuell tilsetting av en som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene, må vedkommende forplikte seg til å gjennomføre nødvendig opplæring etter tilsetting. 

Den som ansettes må disponere egen bil.  

 For den rette søkeren kan stillingen kombineres med deltidsstilling i beredskapsavdelingen.  

 Vi tilbyr: 

100 % stilling. Fra oss kan du vente deg en utfordrende og allsidig hverdag i et åpent, mangfoldig og engasjert miljø, med høye krav til den enkelte. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid, bedriftshelsetjeneste og lønn etter avtale. 

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i KLP. 

 Informasjon: 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med leder forebyggende avdeling, Herbjørg M. Ishol, 907 34 444. 

Søknadsfrist 22. januar 2024. 

Fullstendig søknad sendes til [email protected].