Trygghet for alle –

overalt

Viktig informasjon

Her kommer løpende viktig informasjon

Generelt bålforbud

15. april 2024

Alle må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår, dette…

Les mer

Aktuelt

Laksefiske

18. juni 2024

Gaula er ei god lakseelv, men tenk også på sikkerheten når du beveger deg i og langs elva. Utøv sikker vading og bruk alltid flytevest og vadebelte.   Lykke til med fiskingen!  

Les mer

Sikkerhet i campingvogn og bobil

31. mai 2024

Sommeren nærmer seg og i den anledning ønsker vi å dele viktige punkter for å ivareta sikkerheten i campingvogner og bobil:   1. Det er påbudt med røykvarslere. Test røykvarsleren før du tar i bruk vognen eller bobilen og bytt batteri ved behov (minst en gang i året).   2. Du skal ha slukkeutstyr lett…

Les mer

Salg av fyrverkeri til forbruker

11. april 2024

Gebyr for behandling av søknader om salg Kommunestyrene i Melhus og Midtre Gauldal innførte fra 1.1.2024 gebyr for behandling av saker om salg av fyrverkeri. Gebyret gjelder saker som omfatter utsalgssteder i Melhus og Midtre Gauldal kommuner og er vedtatt med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og…

Les mer