Trygghet for alle –

overalt

Viktig informasjon

Her kommer løpende viktig informasjon

Generelt bålforbud

15. april 2024

Alle må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår, dette…

Les mer

Aktuelt

Informasjon om feiing

20. juni 2024

Tilrettelegging for feiing er huseiers ansvar, som innebærer at huseier må sette opp egen stige. Der hvor feiing må skje fra taket, ber vi om at du setter opp stigen slik når du får varsel om feiing:      Husstigen må likhet med takstigen være produsert etter gjeldende standard (NS-EN 131-1-6), av varig materiale (ikke…

Les mer

Laksefiske

18. juni 2024

Gaula er ei god lakseelv, men tenk også på sikkerheten når du beveger deg i og langs elva. Utøv sikker vading og bruk alltid flytevest og vadebelte.   Lykke til med fiskingen!  

Les mer

Sikkerhet i campingvogn og bobil

31. mai 2024

Sommeren nærmer seg og i den anledning ønsker vi å dele viktige punkter for å ivareta sikkerheten i campingvogner og bobil:   1. Det er påbudt med røykvarslere. Test røykvarsleren før du tar i bruk vognen eller bobilen og bytt batteri ved behov (minst en gang i året).   2. Du skal ha slukkeutstyr lett…

Les mer