Fritid

Bål

Det generelle bålforbudet i og i nærheten av skog og mark i perioden fra 15. april til 15. september er en innskjerping av at det er alltid er forbudt å bruke åpen ild på en måte som kan føre til brann.

Forbudet gjelder bålbrenning, engangsgriller, bålpanner, primus og annet som medfører bruk av åpen ild. Er du helt sikker på at bålet ikke kan føre til brann, kan du tenne små kaffebål, grille, bruke primus, stormkjøkken eller lignende. Det er du som tenner bålet som er ansvarlig for at bålet ikke kommer ut av kontroll.

Når er det trygt og åpenbart at det ikke fører til brann? Vi har ikke fasiten, men noen tips du/dere kan ta med dere har vi.

Vurder fuktigheten i bakken og området rundt der du er
Hold god avstand til bygninger og vegetasjon, gnister kan spres langt med vinden
Ha nok og passende slukkemidler i nærheten
Vær edru og bruk sunn fornuft
Bruk rent trevirke. Søppel skal være med hjem i søppeldunken
Husk og slukke bålet godt. Oppgjort ild skal ikke forlates før den er fullstendig slokket.
Primus eller kokeapparat må stå støtt og trygt på underlag, bruk gjerne gnistfanger.
Bruk definerte bål- eller grillplasser, eller tenn bål der folk har tent  bål  før

Ved brenning av kvist etter hogst, bør kvistbålene plasseres i god avstand til skog og utmark. Begrens størrelsen på bålet, det er lettere å holde kontroll på et lite bål enn enn et stort. Slokk bålet godt når du er ferdig eller sørg for at noen er igjen og holder oppsikt med bålplassen til bålet er helt slokt.

Hvis bålet er stort (eks. St. Hansbål) eller bålet eller røyken fra bålet er lett synlig og ligger slik til at andre kan oppfatte bålet som brann, skal Midt-Norge 110-sentral varsles på telefon 73 95 64 80.

Det er alltid den som tenner bålet som har det fulle ansvaret og som må vurdere om det er sikkert nok til å tenne bål.

Er du i tvil – la fyrstikkene ligge i lomma!

Dsb-Bålforbud

Grilling

Det kan være hyggelig å grille, men ta noen forhåndsregler!

Uansett om du griller på engangs, gass eller kullgrill pass på:

-Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm
-Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill
-All grilling skal foregå ute, men husk forbudet mot ild i skog og mark mellom 15. april og 15. september
-For mye alkohol og grilling hører ikke sammen


Gassgrill

Sett gassflaska på siden av grillen. Hvis den står under er det fare for at fett ifra matlagingen drypper ned på den og i verste fall kan dette fettet antenne og starte en brann i gassflaska.

Pass også på at du alltid har slokkemidler i nærheten.

Skulle det begynner å brenne: Steng grillokket, steng gasstilførselen og fjern gassflaska.

Kullgrill

Ta på tennvæske før du tenner på, men pass på at det er riktig mengde, du må ikke sprute tennvæske på grillen når den er tent. Du må kun bruke godkjent tennvæske. Når du er ferdig med å grille fjerner du kullrestene. Legg de i en egnet beholder med lokk, eksempelvis en sinkbøtte.

Camping

Har du planer om å dra på campingtur, og har en del spørsmål om brannsikkerheten? Vet du for eksempel hvor lang avstand det skal være mellom campingvognene? Norsk Brannvernforening har mange nyttige tips som du kan lese her:
Brannsikker Camping

Brannvarsler og slokkeutstyr i fritidsbolig

Røykvarsleren er ett av de viktigste hjelpemidlene for å redde liv i brann. Det er det samme kravet for røykvarslere i hytter og fritidsboliger som i boliger. Det skal være minst en røykvarsler pr etasje og lyden skal høres med minst 60 db inne på soverom med døren lukket. Monter røykvarsleren i taket og 50 cm fra veggen.

Sjekk at røykvarsleren fungerer hver gang du kommer på hytta. Lavt batterinivå varsles med et pip fra røykvarsleren, men har hytta stått ubrukt og ingen hørt varselet kan batteriet være helt flatt når du er tilbake på hytta.

Et slokkemiddel skal være tilgjengelig i hytter og fritidsboliger. Som oftest brukes pulverapparater i hytter pga at skum er vannbasert og kan fryse. Ikke alle hytter har varme på hyttene hele tiden. Har du pulverapparat i din hytte, sjekk at manometeret viser grønt og at apparatet ikke er eldre enn 10 år (produksjonsdato står stemplet inn i metallet). Et par ganger i året bør du snu apparatet opp ned slik at pulveret ikke klumper seg.

DSB brannvarsling og manuelt slokkeutstyr

Fyrverkeri

Fyrverkeri er vakkert, men kan være farlig hvis man ikke tenker seg om. Stå et sted hvor nedfallet ikke kan føre til brann og følg sikkerhetsreglene som er angitt på produktet. Fyrverkeri skal ikke avfyres i tett bebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser.

Privatpersoner kan bare avfyre fyrverkeri på nyttårsaften mellom klokka 18 og 02. Ellers i året er det ikke lov, med mindre du har fått tillatelse.

Den som ønsker å sende opp fyrverkeri utenom nyttårsaften må søke om tillatelse fra politi og brannvesen i god tid. Dette digitale skjemaet benyttes for å søke om tillatelse fra politiet: https://www.politiet.no/tjenester/arrangementer/skjema-for-arrangementer/

Normalt behandles søknadene først av politiet, deretter brannvesenet. Skjema som kan benyttes finner du her.

Oppbevaring, handel med og bruk av fyrverkeri er regulert i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, forskrift om pyrotekniske artikler og politivedtektene i Midtre Gauldal og Melhus kommuner.

Politivedtektene i Melhus Kommune

Politivedtektene i Midtre Gauldal Kommune

Informasjon om reglene for kjøp, salg, bruk og kontroll finnes her:

DSB Fyrverkeri