Fritid

 

Bål

Bålforbud fra 15. april til 15. September.
Forbudet gjelder bålbrenning, engangsgriller, bålpanner, primus og annet som medfører bruk av åpen ild uten tillatelse. Unntaket fra forbudet er dersom bålbrenningen eller grillingen åpenbart ikke kan føre til brann.

Er du helt sikker på at bålet ikke kan føre til brann, så kan du tenne små kaffebål, grille, bruke primus, stormkjøkken eller lignende. Da skal du heller ikke sende søknad til brannvesenet. Dette er noe du selv skal vurdere og ta ansvar for.

Søknadskjema for bålbrenning skal gjøres ved større bål, som St.Hans-bål o.l.

Skjema for og søke om dette ligger her.

Det er mange som har behov for å brenne kvist eller andre rene trematerialer, i henhold til det generelle bålforbudet er dette lov hvis bålet er i god avstand til skog og utmark. Det kan også være lurt å begrense størrelsen på bålet, det er lettere å holde kontroll på et lite bål enn enn et stort. Igjen er det den som tenner bålet som har det fulle ansvaret og må vurdere hvor sikkert det er å tenne bålet. Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild, er det bedre å droppe det.

Og når er det trygt og åpenbart at det ikke fører til brann? Vi har ikke fasiten, men noen tips du/dere kan ta med dere har vi.

Vurder fuktigheten i bakken og området rundt der du er
Hold god avstand til bygninger og vegetasjon, gnister kan spres langt med vinden
Ha nok slukkemidler i nærheten
Vær edru og bruk sunn fornuft
Bruk rent trevirket, søppel skal være med hjem i søppeldunken
Husk og slukke bålet godt, restene etter et bål kan ligge og ulme i dager
Primus eller kokeapparat må stå støtt og trygt på underlag, bruk gjerne gnistfanger.
Bruk definerte bål- eller grillplasser, eller tenn bål der folk har tent  bål  før

Dsb-Bålforbud

Grilling

Det kan være hyggelig å grille, men ta noen forhåndsregler!

Uansett om du griller på engangs, gass eller kullgrill pass på:

-Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm
-Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill
-All grilling skal foregå ute, men husk forbudet mot ild i skog og mark mellom 15. april og 15. september
-For mye alkohol og grilling hører ikke sammen


Gassgrill

Sett gassflaska på siden av grillen. Hvis den står under er det fare for at fett ifra matlagingen drypper ned på den og i verste fall kan dette fettet antenne og starte en brann i gassflaska.

Pass også på at du alltid har slokkemidler i nærheten.

Skulle det begynner å brenne: Steng grillokket, steng gasstilførselen og fjern gassflaska.

Kullgrill

Ta på tennvæske før du tenner på, men pass på at det er riktig mengde, du må ikke sprute tennvæske på grillen når den er tent. Du må kun bruke godkjent tennvæske. Når du er ferdig med å grille fjerner du kullrestene. Legg de i en egnet beholder med lokk, eksempelvis en sinkbøtte.

 

Camping

Har du planer om å dra på campingtur, og har en del spørsmål om brannsikkerheten? Vet du for eksempel hvor lang avstand det skal være mellom campingvognene? Norsk Brannvernforening har mange nyttige tips som du kan lese her:
Brannsikker Camping

 

Brannvarsler og Slokkeutstyr fritidsbolig

Røykvarsleren er ett av de viktigste hjelpemidlene for å redde liv i brann. Det er det samme kravet for røykvarslere i hytter og fritidsboliger som i boliger. Det skal være minst en røykvarsler pr etasje og lyden skal høres med minst 60 db inne på soverom med døren lukket. Monter røykvarsleren i taket og 50 cm fra veggen.

Sjekk at røykvarsleren fungerer hver gang du kommer på hytta. Lavt batterinivå varsles med et pip fra røykvarsleren, men har hytta stått ubrukt og ingen hørt varselet kan batteriet være helt flatt når du er tilbake på hytta.

Et slokkemiddel skal være tilgjengelig i hytter og fritidsboliger. Som oftest brukes pulverapparater i hytter pga at skum er vannbasert og kan fryse. Ikke alle hytter har varme på hyttene hele tiden. Har du pulverapparat i din hytte, sjekk at manometeret viser grønt og at apparatet ikke er eldre enn 10 år (produksjonsdato står stemplet inn i metallet). Et par ganger i året bør du snu apparatet opp ned slik at pulveret ikke klumper seg.

DSB brannvarsling og manuelt slokkeutstyr

 

Fyrverkeri

Fyrverkeri er vakkert, men kan være farlig hvis man ikke tenker seg om. Stå et sted hvor nedfallet ikke kan føre til brann og følg sikkerhetsreglene som er angitt på produktet.

Forbud mot salg av og bruk av raketter med styrepinne har ført til langt færre personskader nyttårsaften. Alle forhandlere av fyrverkeri skal ha dokumentert kompetanse. Dette blir kontrollert av brannvesenet slik at publikum skal være trygge på at de handler av sertifiserte forhandlere. Fyrverkeri er sprengstoff, og som regel er det feil bruk som fører til skade, både på personer og bygninger.

Brannvesenet har sendt ut en oppfordring til velforeningene i Melhus og Midtre Gauldal kommuner om å gå sammen om å samles på steder i nabolaget hvor fyrverkeriet kan sendes opp uten fare for at nedfallet kan føre til brann. Dette på bakgrunn av at vi hvert år får henvendelser fra folk som ikke tar sjansen på å reise hjemmefra fordi de er bekymret for at nedfall eller uvettig oppskyting av fyrverkeri kan føre til skade på hus og heim.

Oppbevaring, handel med og bruk av fyrverkeri er regulert i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, forskrift om pyrotekniske artikler og politivedtektene i Midtre Gauldal og Melhus kommuner. Som hovedregel kan privatperson avfyre fyrverkeri på nyttårsaften i perioden 18:00 - 02:00 uten spesiell tillatelse. Her finner du:

Politivedtektene i Melhus Kommune

Politivedtektene i Midtre Gauldal Kommune

Informasjon om reglene for kjøp, salg, bruk og kontroll finnes her:

DSB Fyrverkeri