Beredskap

Les mer om det vi gjør

Kriterier for adkomstvei og oppstillingsplasser

Viktige forhold for at brannvesenet skal kunne utføre rednings- og slokkeinnsats.
Les mer...
Brannbil M-2.1 Lundamo

Våre mannskap og stasjoner

De forskjellige stasjonene
Les mer...
Øvelse i tunnel

Hverdagen

Litt om hverdagen som ansatt hos oss...
Les mer...

Stasjoner

Stasjon 1

Melhus

Melhus brannstasjon 241120 2

Stasjon 2

Lundamo

image0000061

Stasjon 3

Hølonda

to stasj

Stasjon 4

Støren

nytt bilde støren stasj

Stasjon 5

Singsås

20190827_130759

Stasjon 6

Budal

20210118_114408

Stasjon 7

Soknedal

stasjon soknedal
Kart over våre avdelinger