Skjema og gebyr

Her finner du diverse skjema. I bunnen av siden finner du forskrift om gebyrregulativ for 2024.
Inntil videre ligger skjemaene ute i pdf- eller word-format. Skjemaet du ønsker å benytte må derfor lastes ned til egen pc eller skrives ut før det kan brukes.

Innmelding ildsted

Skjema innmelding ildsted – pdf Skjema innmelding ildsted – doc

Fritak tilsyn og feiing

Skjema søknad om fritak – pdf Skjema søknad om fritak – doc

Melding om bål

Melding om stort eller synlig bål gis til Midt-Norge 110-sentral på telefon 73956480.

Gebyr

Kommunestyrene i Melhus og Midtre Gauldal har vedtatt forskrift om gebyrregulativ for lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, tilleggstjenester og behandling av søknader om salg av fyrverkeri. Gebyrregulativ for 2024

Gebyrsatsene finner du også på hjemmesidene til Melhus og Midtre Gauldal kommuner. (Gebyrregulativet er likt i de to kommunene.)