Styret

Styret består av fem representanter, fire valgt av representantskapet og en valgt av og blant de ansatte.  Styret har en funksjonstid på fire år og gjennomfører normalt seks møter i året.

Styret i perioden 2023-2027 er:

  • Geir Tore Midttømme, leder
  • Torstein Rognes, nestleder
  • Anne Hakvåg, medlem
  • Bente Fagerbekk, medlem
  • Svend Malum, ansattes representant
Styret i Gauldal Brann og Redning IKS 2023-2027.