Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av fire representanter. Hver av eierkommunene har to representanter. Representantskapet er det organet hvor eierkommunene utøver politisk innflytelse og angir retning for videre arbeid.

Representantskapet har vanligvis to møter i året, vår og høst. Møtene er åpne.

Representantskapet i perioden 2023-2027 består av:

  • Einar Gimse-Syrstad, leder
  • Trude Heggdal, nestleder
  • Marius Krogstad Aune, medlem
  • Kenneth Moe, medlem

Møteinnkallinger og -referat

2024

Saksliste til møtet 24.02.2024 Dokumenter vedlagt Protokoll
Rsaksliste 1-2024 Årsberetning for 2023 Representantskap GBR IKS protokoll 1-2024
Saksliste til møtet 28.08.2024 Dokumenter vedlagt  
Rsaksliste 2-2024 Budsjett 2025 og økonomiplan 2026-2028 utkast til representantskapet