Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av fire representanter. Hver av eierkommunene har to representanter. Representantskapet er det organet hvor eierkommunene utøver politisk innflytelse og angir retning for videre arbeid.

Representantskapet har vanligvis to møter i året, vår og høst. Møtene er normalt åpne.

Representantskapet i perioden 2023-2027 består av:

  • Einar Gimse-Syrstad, leder
  • Trude Heggdal, nestleder
  • Stine Estenstad, medlem
  • Kenneth Moe, medlem

Møteinnkallinger og -referat

2024

Saksliste til møtet 24.02.2024 Dokumenter vedlagt Protokoll
Rsaksliste 1-2024 Årsberetning for 2023