Ledige stillinger

Vi søker branningeniør

Er du branningeniør, eller har du utdannelse på bachelornivå og erfaring fra brannvern, kommunikasjon, risikoutsatte grupper, bygg eller forvaltning? Kan du tenke deg å jobbe med brannforebygging? Da er kanskje du vår nye branningeniør?

Vi trenger deg som har interesse for og kan jobbe med:

 • Tilsyn med brannobjekter og anlegg for farlige stoffer.
 • Brannsikkerhet for utsatte grupper.
 • Motivasjons- og informasjonsarbeid fysisk og på nett.
 • Veiledning i brannteknisk byggesaksbehandling og -tilsyn.
 • Analyser og planlegging.

Vi ønsker deg med:

 • Universitets- eller høyskoleutdanning på bachelornivå. (Søkere med kompetanse i henhold til bokstav b, c eller d i § 40 i Brann- og redningsvesenforskriften kan komme i betraktning).
 • Forebyggende yrkesutdanning fra Norges brann- og redningsskole.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Personlig egnethet, samarbeidsevne, serviceinnstilling og som er selvstendig, lojal, engasjert og interessert.
 • Erfaring fra brannvesen, saksbehandling og brannteknisk rådgivning, men nyutdannede er også velkommen til å søke.
 • Gode IKT – kunnskaper.
 • Tilfredsstillende helse.
 • Førerkort klasse B.

Ved eventuell tilsetting av en som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene, må vedkommende forplikte seg til å gjennomføre nødvendig opplæring etter tilsetting.

Den som ansettes må disponere egen bil.

For den rette søkeren kan stillingen kombineres med deltidsstilling i beredskapsavdelingen.

Vi tilbyr:

100 % stilling. Fra oss kan du vente deg en utfordrende og allsidig hverdag i et åpent, mangfoldig og engasjert miljø, med høye krav til den enkelte. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid, bedriftshelsetjeneste og lønn etter avtale.

Informasjon:

For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med leder forebyggende avdeling, Herbjørg M. Ishol, på telefon 907 34 444.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i KLP.

Søknadsfrist 29. mai 2023.

Fullstendig søknad sendes til [email protected].