Ny instruks ved feiing

18. april 2023

Vi endrer praksis. Huseier må sette opp sin egen stige ved feiing.

-Siden 2009 har feiervesenet i Gauldal brann og redning stilt med egen stige for å komme opp til taket. Vi har nå erfart at dette medfører en betydelig merbelastning på skuldre, nakke og rygg for våre ansatte. For å nå målsettingen om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø må vi endre denne praksisen. Vi går tilbake til vanlig praksis som innebærer at huseier må sette opp sin egen stige.

Overgangsperiode

-Fram til 01.01.2024 kommer vi fortsatt til å ha med stige. Der hvor huseier har bekreftet at det er klart for feiing, men ikke satt opp stige, vil vi benytte vår stige i år. I 2024 kommer vi ikke til å ha med stige. Da må huseier sette opp selv.

Alle huseiere får egen info

 Informasjon sendes til alle huseiere, som har skorstein i bruk, via Altinn. Her vil de få informasjon om hva de skal gjøre før vi kommer, og hvordan SMS-varsel besvares før feiing.