Generelt bålforbud

15. april 2024

Alle må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår, dette gjelder hele tiden. I tillegg har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.
 
Hovedregelen er at det ikke er lov å tenne bål, bruke bålpanner, engangsgriller eller annen åpen ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.