Sikkerhet i campingvogn og bobil

31. mai 2024

Sommeren nærmer seg og i den anledning ønsker vi å dele viktige punkter for å ivareta sikkerheten i campingvogner og bobil:
 
1. Det er påbudt med røykvarslere. Test røykvarsleren før du tar i bruk vognen eller bobilen og bytt batteri ved behov (minst en gang i året).
 
2. Du skal ha slukkeutstyr lett tilgjengelig.
 
3. På en campingplass skal det være minst fire meters avstand mellom campingenhetene.
 
 
Ønsker deg en fin og trygg campingsommer! 
 
 
Bildet er hentet fra Sikker hverdag.