Informasjon om feiing

20. juni 2024

Tilrettelegging for feiing er huseiers ansvar, som innebærer at huseier må sette opp egen stige. Der hvor feiing må skje fra taket, ber vi om at du setter opp stigen slik når du får varsel om feiing: 

 

 

Husstigen må likhet med takstigen være produsert etter gjeldende standard (NS-EN 131-1-6), av varig materiale (ikke tre), uskadet og i god stand. Stigen skal være varig merket. Der finner du informasjon om hvilke standard stigen er produsert etter, produksjonsår og om stigen er beregnet for profesjonelt eller privat bruk. Merkingen finner du vanligvis på en av vangene. 

 

Om bygningen har flere skorsteiner, må det enten være husstige og takstige opp til hver skorstein, eller sikker adkomst mellom skorsteinene i form av gangbro eller lignende. 

 

Varsel om feiing

Varsel om feiing sendes på sms til huseier. Les hele meldingen og svar med JA eller NEI. Dette er vår bekreftelse på at feiing kan gjennomføres som planlagt.