Laksefiske

18. juni 2024

Gaula er ei god lakseelv, men tenk også på sikkerheten når du beveger deg i og langs elva. Utøv sikker vading og bruk alltid flytevest og vadebelte.
 
Lykke til med fiskingen!