Aktuelt

Her finner du aktuell informasjon.

Viktig informasjon

Ekstremværet “Ingunn”

31. januar 2024

Oppdatering 01.02.2024: Natta har forløpt uten større hendelser i vårt område.  Etter de verste vindkastene har gitt seg, får vi nå effekten av et kraftig lavtrykk med tildels mye nedbør.    – Sjekk sluk og stikkrenner! – Vær forberedt på at strømmen kan bli borte og at strømbruddet kan bli langvarig. – Må du kjøre,…

Les mer

Andre aktuelle saker

Sikker ferdsel i og langs elva

20. juni 2023

Laksefiske er i gang, i den anledning ønsker vi å oppfordre alle til å tenke på sikkerheten langs elva og spesielt dere som fisker. Utøv sikker vading og bruk alltid flytevest og vadebelte. I tillegg så er det en fordel med kasteline til kompisredning om uhellet skulle være ute. Ha en fin og trygg sesong.…

Les mer

Gebyr for feiing og tilsyn

31. mai 2023

Fra 2022 er bygningsnummeret med på fakturaen slik at det skal bli lettere å se hvilket pipeløp som hører til hvilket bygg. Har du flere bygninger på din eiendom, kan du finne bygningsnummeret ved å gå inn på kommunekartet for din kommune, eller inn på www.kartverket.no og finne opplysningene i grunnboka.   Kart Melhus kommune Kart…

Les mer

Ladevettreglene

20. april 2023

Følger du ladevettreglene?

Les mer

Ny instruks ved feiing

18. april 2023

Vi endrer praksis. Huseier må sette opp sin egen stige ved feiing. -Siden 2009 har feiervesenet i Gauldal brann og redning stilt med egen stige for å komme opp til taket. Vi har nå erfart at dette medfører en betydelig merbelastning på skuldre, nakke og rygg for våre ansatte. For å nå målsettingen om et…

Les mer
Røykvarsler

Røykvarsleren er din beste forsikring

1. desember 2022

En viktig del du gjør for din egen brannsikkerhet er å sikre at du har god varsling. Røykvarsleren redder liv om de fungerer. Ha minst en røykvarsler i hver etasje, gjerne seriekoblet. Seriekoblet røykvarslere piper samtidig ved brann, dette kan gi verdifull tid ved evakuering, for eksempel hvis det brenner i kjelleren og du er…

Les mer