Kriterier for adkomstvei og oppstillingsplasser

Viktige forhold for at brannvesenet skal kunne utføre rednings- og slokkeinnsats.