Våre mannskap og stasjoner

De forskjellige stasjonene

Gauldal Brann og redning, har totalt 8 stasjoner fordelt i Melhus og Midtre Gauldal kommune.

Stasjonene befinner seg i Melhus, Lundamo, Korsvegen, Gåsbakken, Støren, Singsås, Budal og Soknedal.

Melhus

Melhus Brannstasjon

4 utrykningsledere 12 brannkonstabler, firedelt hjemmevakt.

Mannskapsbil med 3000 liter vann, fastmontert pumpe, skjærslokker, frigjøringsverktøy, frontmontert vinsj og plass til 5 mann.

Branntankbil med 10000 liter vann, fastmontert pumpe, vannkanon og plass til 2 mann.

Lundamo

Lundamo Brannstasjon

2 utrykningsledere og 7 brannkonstabler, deltid uten vaktordning.

Mannskapsbil 4×4 med 5800 liter tank, fastmontert pumpe, frigjøringsverktøy, frontmontert vinsj og plass for 6 mann.

Liten mannskapsbil 4×4 med enkelt slokkeaggregat for hurtigangrep og plass til 3 mann.

Rescuerunner for overflateredning og elveredning.

Hølonda

Hølonda- Brannstasjon Gåsbakken og Korsvegen

Korsvegen: 2 utrykningsledere 7 brannkonstabler, deltid uten vaktordning.

Liten mannskapsbil 4×4 med røykdykkerstoler og slokkeaggregat for hurtigangrep.

Branntankbil 12000 liter med fastmontert pumpe, redningsverktøy, frontmontert vinsj og plass til 4 mann.

Gåsbakken: 2 utrykningsledere 4 brannkonstabler, deltid uten vaktordning.

Branntankbil med 8000 liter vann, fastmontert pumpe, vannkanon, frontmontert vinsj og plass til 2 mann.

 

 

Støren

Støren Brannstasjon

4 utrykningsledere og 10 brannkonstabler deltidsansatt. Ingen vaktordning på hverdager, men 2 på vakt i helg og høytid.

Mannskapsbil med 3000 liter vann, fastmontert pumpe, skjærslokker, redningsverktøy, frontmontert vinsj og plass til 5 mann.

Branntankbil med krokløft påbygg. 8000 liter vann, fastmontert pumpe, vannkanon og plass til 2 mann. Påbygg kan settes av og fungere selvstendig.

Spesialbygd bil for evakuering fra tunnel, med IR-kamera foran og bak, luftuttak for passasjerer og plass til 7 personer. (++).

 

Singsås

Singsås Brannstasjon

2 utrykningsledere og 8 brannkonstabler deltidsansatt uten vaktordning.

Branntankbil krokløft med 8000 liter vann, fastmontert pumpe, redningsverktøy, frontmontert vinsj og plass til 2 mann. Påbygg kan settes av og fungere selvstendig.

 

Budal

Budal Brannstasjon

 

2 utrykningsledere 8 brannkonstabler.

Branntankbil med 7500 liter vann, fastmontert pumpe, frigjøringsutstyr, frontmontert vinsj og plass til 3 mann.

Beltevogn bv 202 opplastet med skogbrannmateriell. Kan transportere 8 mann.

 

 

Soknedal

Soknedal Brannstasjon

2 utrykningsledere og 7 konstabler deltid uten vaktordning.

Mannskapsbil med 2500 liter vann, fastmontert pumpe, One-Seven slokkeaggregat, frigjøringsverktøy, frontmontert vinsj og plass til 5 mann.