Informasjon ny instruks ved feiing

Vi endrer praksis. Huseier må sette opp sin egen stige ved feiing.