Ny ovn?

Omhandler endring på fyringsanlegget

Ved montering av ildsted er det krav til:

• Monteringsanvisningen inneholder viktige sikkerhetskrav, og disse må følges

• Generelle ildstedsregler gjelder, dersom ikke annet er beskrevet i monteringsanvisningen

• Skorstein skal dimensjoneres i forhold til ildstedet

• Nye ildsteder skal være godkjent av et akkreditert selskap

 

Etter montering av ildsted skal dette meldes fra til feiervesenet. Skjema du kan bruke finner du under menypunktet “Skjema”. Skjema for innmelding finner du normalt også i monteringsanvisningen.

Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted, men vi anbefaler å bruke kvalifiserte montører. Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår.