Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet en del spørsmål vi får ofte.

F.eks. «Hvilke krav stiller dere til atkomst til pipa på taket av fritidsbolig/sæterhus?” eller «Jeg har fått faktura for feiing og tilsyn, men har ikke hatt besøk av feieren.»

NB! Siden er under oppbygning. Finner du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss på telefon eller epost…

Ofte stilte spørsmål

Vi stiller samme krav til fastmontert takstige på hytter og sæterhus, som på vanlige boliger. På torvtak er det ikke krav til takstige, men uten takstige eller trinn på taket, kan det være for glatt til at vi får gjort feiing som planlagt.

Feie- og tilsynsgebyret er beregnet ut fra at alle betaler årlig, med en sum regulert ut fra hvor ofte det er nødvendig å få utført feiing/tilsyn. Dette er for at vi skal bruke minst mulig ressurs på innkreving av gebyret.

Hvis du har opprettet avtalegiro, er det du har fått et varsel om at faktura er sendt. Du vil se det ved at beløp og KID-nr er erstattet av XXXX på bunnen av fakturaen. Vi er pålagt å sende ut informasjon om at gebyret er fakturert.

Du trenger ikke melde flytting til oss, det ordnes når du melder flytting til folkeregisteret. Unntaket er hvis det er dødsfall og den etterlatte sitter i uskiftet bo. Da må vi få beskjed slik at vi får sendt varsel om feiing og tilsyn til rett mottaker. Hvis du har opprettet avtalegiro i banken, må du si opp denne. Dette kan du gjøre i nettbanken eller ved å ta kontakt med banken din.

Vi kan sende faktura på epost, men da må vi få beskjed om det. Send oss en epost med informasjon om at du ønsker faktura på epost og hvilken epost vi skal sende fakturaen til. Det blir ikke mulighet for å betale feie- og tilsynsgebyret via Vipps i 2021. Vi håper vi får det på plass til fakturaen for 2022 skal sendes ut.

1. Når SMS varsel kommer er det svært viktig at man leser hele meldingen.
2. Bekreft avtalen ved å svare JA på denne SMSen. Dersom tidspunktet ikke passer, svar NEI.
3.Etter man har svart på SMSen får du en SMS om at avtalen er bekreftet.
4. Påminnelse sendes noen dager før vi kommer.