Sikring på tak

Hva kreves?

Der hvor feiing skjer feiing fra tak med helling utover, skal det være fastmontert takstige eller -trinn helt opp til arbeidsstedet ved skorsteinen. På tak med flere skorsteiner, skal det være takbru eller stige/trinn til hver skorstein.

Er gesimshøyden over 5 meter, skal det være montert stigefeste for feste av løs stige. Stigefeste vil i tillegg til å hindre stigen i å gli sidelengs, beskytte takrenna/anleggsflata der stigen settes opp. For tak hvor avstanden fra bakken til gesims eller takrenne ikke er større enn 7,30 m, har vi med stige for atkomst til tak. Er avstanden fra bakken til taket høyere, må huseier selv sørge for godkjent stige.

Takstige/-trinn, takbru og feieplattform skal være fastgjort i takkonstruksjonen, være av korrosjonsbestandig metall og utformet med sklisikre trinn. Er skorsteinen høyere enn 1,2 meter over tak, skal det være montert feieplattform eller feieluke.

Som alternativ til feiing fra tak, kan det monteres feieluke på loftet der hvor det er egnet. Du som er huseier må da sørge for at noen er hjemme når det blir varslet om feiing.

Generelt skal takstige, -trinn, takbru og plattform tilfredsstille følgende krav:

  • Må være laget av metall.
  • Må være korrosjonsbestandig.
  • Må være fastgjort i takkonstruksjonen. Det må være minst to festepunkter for hver del og stiger skal minst være festet øverst og nederst på taket.
  • Må tåle minst 150 kg statisk belastning.
  • Må kunne brukes som forankringspunkt for sikkerhetstau/sikringssele.
  • Må ha sklisikre trinn med utforming som hindrer utglidning også til siden
  • Er avstanden fra takflata til topp skorstein større enn 1,2 m, skal det finnes fastmontert plattform eller feieluke.