Sikring på tak

Hva kreves?

Der hvor feiing skjer feiing fra tak med helling utover, skal det være fastmontert takstige eller -trinn helt opp til arbeidsstedet ved skorsteinen. På tak med flere skorsteiner, skal det være takbru eller stige/trinn til hver skorstein.

Takstige/-trinn, takbru og feieplattform skal være fastgjort i takkonstruksjonen, være av korrosjonsbestandig metall og utformet med sklisikre trinn.

Som alternativ til feiing fra tak, kan det monteres feieluke på loftet der hvor det er egnet. Du som er huseier må da sørge for at noen er hjemme når det blir varslet om feiing.

Generelt skal takstige, -trinn, takbru og plattform tilfredsstille følgende krav:

  • Må være laget av metall.
  • Må være korrosjonsbestandig.
  • Må være fastgjort i takkonstruksjonen. Det må være minst to festepunkter for hver del og stiger skal minst være festet øverst og nederst på taket.
  • Må tåle minst 150 kg statisk belastning.
  • Må kunne brukes som forankringspunkt for sikkerhetstau/sikringssele.
  • Må ha sklisikre trinn med utforming som hindrer utglidning også til siden
  • Er avstanden fra takflata til topp skorstein større enn 1,2 m, skal det finnes fastmontert plattform eller feieluke.