Informasjon om tilsyn og særskilt brannobjekt

§13 Særskilt brannobjekt

Særskilte brannobjekt

Et særskilt brannobjekt er byggverk, områder, tunneler, virksomheter med mer, hvor brann kan føre til tap av mange liv. Dette gjelder også steder hvor brann kan føre til store skader på helse, miljø eller materielle verdier.

Vi fører tilsyn med disse objektene. 

Brannsikkerhet i næringsbygg, borettslag og sameier

Alle som driver virksomhet i et næringsbygg, bygård og lignende, skal sette seg inn i hvilke krav som stilles til brannsikkerhet.

Borettslag og sameier regnes som virksomhet. Alle virksomheter har plikt til å jobbe systematisk med brannsikring.