Bål på St. Hans?

20. juni 2023

I løpet av det siste døgnet har det kommet en del regn. Det er fortsatt tørt i skogbunnen, men faren for skogbrann er redusert. 

Husk hovedregelen om at det er lov å tenne opp bål så lenge det er god avstand til bygninger, vegetasjon, skogsområder og annet brennbart materiale. Bålbrenning skjer på eget ansvar, og det er viktig at du sørger for at det er trygt. Det generelle bålforbudet gjelder fortsatt.

Skogbrann grafikk

Ikke nøl med å ringe 110 hvis du oppdager røyk eller brann. Det er til stor hjelp for oss hvis brannen blir varslet mens den er liten og håndterbar.