Overgang til nytt fagprogram

8. desember 2023

Vi går over til nytt fagprogram mandag 11. desember. For deg som huseier medfører dette i utgangspunktet ikke større endring enn at vi heretter ber deg om å svare JA eller NEI på meldingen når dere får varsel om feiing eller tilsyn. Meldingen starte med “Ja” eller “Nei” 🙂

Ut over dette, skal overgangen merkes mest hos oss. 

Arbeid pågår