Håndtering av batteri

1. mars 2024

Riktig håndtering av batteri reduserer faren for brann både hjemme og på gjenvinningsanlegget. Teip polene på batteriet og lever dem gratis på butikken når du handler eller på gjenvinningsstasjonen. Hjemme kan du oppbevare brukte batterier i en brannsikker beholder, for eksempel et syltetøyglass.

Batteri regnes som farlig avfall og skal aldri kastes i restavfall. En gnist er nok til å starte en brann.