Hverdagen

Litt om hverdagen som ansatt hos oss...

Til daglig har våre heltidsansatte oppmøte på brannstasjonene på Melhus og Støren.

Dette er feiere, tilsynspersonell og ledere.

Hele vår beredskap er basert på deltidsansatte som stort sett bor og jobber i nærheten av den brannstasjonen de hører til.

Personellet på brannstasjonene treffer hverandre på øvelser på kveldstid, og selvfølgelig på utrykninger til alle døgnets tider.

Følg oss på Instagram og Facebook, så får du se litt av det vi holder på med.