Fritak for feiing/tilsyn

Vilkår for fritak

Avgiften beregnes pr. pipeløp og beregnes pr. pipeløp som er tilknyttet ildsted. Fritak for gebyr kan gis etter søknad for fyringsanlegg der hvor eier gir skriftlig erklæring om at anlegget ikke er i bruk. Skjema som kan benyttes til slik søknad kan lastes ned her. Fyringsanlegg som for eksempel brukes som supplement til varmepumpe, kan det ikke gis fritak for.

Feiervesenet er gitt rett til å foreta tilsyn for å kontrollere at fyringsanlegget faktisk ikke brukes. Gebyr belastes da kun dersom det viser seg at anlegget likevel er i bruk.