Servicetjenester

I tillegg til de lovbestemte tjenestene, tilbyr brannforebyggerne en del servicetjenester.

Er det mye beksot, er det nødvendig å frese skorsteinen for å få den ren. Siden beksot som oftest skyldes uheldige fyringsvaner (fuktig ved, for lite trekk), vil feieren ved første gangs fresing informere huseieren hva som må til for å unngå dette. Dersom det er nødvendig med fresing gjentatte ganger, vil dette bli regnet som en servicetjeneste.

I forbindelse med rehabilitering av en bolig, kan det ofte være lurt å få gjort en tilstandsvurdering av skorsteinen. En kamerakontroll eller tetthetsmåling kan avsløre sprekker eller utettheter som vanskelig kan oppdages på annet vis.

Både fyrkjel og ovn må feies regelmessig for å fungere best mulig. Selv små mengder sot øker fyringsutgiftene. Regelmessig feiing av både skorstein og ildsted er god økonomi både for lommeboka og miljøet.

Følgende priser på servicetjenester gjelder for 2024 (inkl. mva.):

Feiing i tillegg til vurdert behov kr. 1 096,-
Feiing av ordinært ildsted kr. 1 096,-
Fresing av skorstein*, per time kr. 1 096,-
Kamerakontroll av skorstein, per time kr. 1 096,-
Røykprøve av skorstein, per time kr. 1 096,-
Tetthetsmåling av skorstein, per time kr. 1 096,-
Feiing av fyrkjel/større ildsted/industrianlegg, per time kr. 1 096,-
Temperaturmåling / røykgassanalyse, per time kr. 1 096,-
Informasjon til megler kr. 595,70,-
* Første gangs fresing faktureres ikke.

Spør gjerne feieren