Ekstremværet “Ingunn”

Oppdatering 01.02.2024: Natta har forløpt uten større hendelser i vårt område.  Etter de verste vindkastene har gitt seg, får vi nå effekten av et kraftig lavtrykk med tildels mye nedbør.    – Sjekk sluk og stikkrenner! – Vær forberedt på at strømmen kan bli borte og at strømbruddet kan bli langvarig. – Må du kjøre,…

Les mer

Trygg nyttårsfeiring

Noen huskeregler for en trygg og skadefri nyttårsfeiring: Fyrverkeri skal kun avfyres på nyttårsaften, mellom klokken 18.00 og 02.00. Les bruksanvisningen og følg rådene for sikker avstand ved oppskyting. Sørg for at bakkebatteri står stødig. Pakk gjerne rundt med snø. Unngå at fyrverkeriet blir fuktig eller vått. Bruk beskyttelsesbriller! Det gjelder også hvis du “bare” har…

Les mer

ALLSIDIG BRANNINSPEKTØR

    Har du erfaring og vil jobbe med brannforebyggende arbeid og risikoutsatte grupper? Har du også kompetanse fra beredskapsarbeid? Da er kanskje du vår nye branninspektør? Vi trenger deg som har erfaring og interesse for:  Tilsyn med brannobjekter og anlegg for farlige stoffer.  Brannsikkerhet for utsatte grupper.  Motivasjons- og informasjonsarbeid fysisk og på nett.  Drift og vedlikehold innenfor beredskapsområdet.  Undervisning for beredskapspersonell.  Vi…

Les mer

Overgang til nytt fagprogram

Vi går over til nytt fagprogram mandag 11. desember. For deg som huseier medfører dette i utgangspunktet ikke større endring enn at vi heretter ber deg om å svare JA eller NEI på meldingen når dere får varsel om feiing eller tilsyn. Meldingen må starte med “Ja” eller “Nei” 🙂 Ut over dette, skal overgangen…

Les mer

Har du sjekket at røykvarslerne virker?

Sørg for at røykvarslerne dine fungerer! Gjør det til en vane å bytte batteri 1. desember og sjekk at røykvarslerne du har i huset virker. Ha minst en røykvarsler i hver etasje plassert slik at kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom er dekket.  Seriekoblede røykvarslere er lurt. Varsler en – varsler…

Les mer

Røykvarsler på hytta

Røykvarsler

Mange har installert røykvarsler på hytta, men glemmer å sjekke at den virker. Gjør det til en vane å ha med friske batteri og sjekk røykvarsleren når du kommer til hytta.

Les mer

Bål på St. Hans?

Skogbrann grafikk

I løpet av det siste døgnet har det kommet en del regn. Det er fortsatt tørt i skogbunnen, men faren for skogbrann er redusert.  Husk hovedregelen om at det er lov å tenne opp bål så lenge det er god avstand til bygninger, vegetasjon, skogsområder og annet brennbart materiale. Bålbrenning skjer på eget ansvar, og…

Les mer

Gebyr for feiing og tilsyn

Fra 2022 er bygningsnummeret med på fakturaen slik at det skal bli lettere å se hvilket pipeløp som hører til hvilket bygg. Har du flere bygninger på din eiendom, kan du finne bygningsnummeret ved å gå inn på kommunekartet for din kommune, eller inn på www.kartverket.no og finne opplysningene i grunnboka.   Kart Melhus kommune Kart…

Les mer