Aktuelt

Her finner du aktuell informasjon.

Viktig informasjon

Bål på tilrettelagt bålplass.

Generelt bålforbud

15. april 2024

Alle må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår, dette gjelder hele tiden. I tillegg har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.   Hovedregelen er at det ikke er lov å tenne bål, bruke bålpanner, engangsgriller eller annen åpen ild i eller i nærheten av skog…

Les mer

Andre aktuelle saker

Feier på tak.

Ny instruks ved feiing

18. april 2023

Vi endrer praksis. Huseier må sette opp sin egen stige ved feiing. -Siden 2009 har feiervesenet i Gauldal brann og redning stilt med egen stige for å komme opp til taket. Vi har nå erfart at dette medfører en betydelig merbelastning på skuldre, nakke og rygg for våre ansatte. For å nå målsettingen om et…

Les mer
Røykvarsler

Røykvarsleren er din beste forsikring

1. desember 2022

En viktig del du gjør for din egen brannsikkerhet er å sikre at du har god varsling. Røykvarsleren redder liv om de fungerer. Ha minst en røykvarsler i hver etasje, gjerne seriekoblet. Seriekoblet røykvarslere piper samtidig ved brann, dette kan gi verdifull tid ved evakuering, for eksempel hvis det brenner i kjelleren og du er…

Les mer